Vaste collectie

Het brandweermuseum herbergt een rijke verzameling brandbestrijdingsmiddelen; van de meest primitieve middelen van omstreeks 1550 tot moderne middelen van nu. De collectie van het museum is uniek en wellicht de grootste van Europa. Het brandweermuseum is in de twintiger jaren van de vorige eeuw ontstaan uit een samenvoeging van de collecties van de brandweren van Amsterdam en Utrecht, alsmede een aantal particuliere verzamelingen en spontane giften en schenkingen. Onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging (KNBV) werd dit alles samengevoegd tot één museumcollectie. In het Nationaal Brandweermuseum kunt u de geschiedenis van de brand- en rampenbestrijding in Nederland volgen aan de hand van de vaste collectie en de wisselende exposities.