Onderwijs

Voor groepen scholieren zijn er verschillende mogelijkheden in het museum: een rondleiding, een speurtocht, een onderwijsprogramma of andere activiteiten. Medewerkers van het museum lichten u daarover graag in. Mail daartoe gerust naar administratie@brwmh.nl om te informeren naar de mogelijkheden. Hieronder enige informatie over het onderwijsprogramma Missie Code Rood.

Missie: Code Rood

Onderwijsprogramma voor groep 5-6 van de basisschool

Er staat een oude hoeve in brand en de brandweer moet komen! Alleen zijn alle communicatiesystemen uitgevallen. Gelukkig is er in het brandweermuseum nog een oud morse-apparaat. Leerlingen verzamelen daarvoor, aan de hand van opdrachten die ze in het museum uitvoeren, een code om daarna met het morse-apparaat de brandweer te waarschuwen. Samenwerking is daarbij heel belangrijk. Gaat het de kinderen lukken?

Dit programma is speciaal voor groep 5-6 ontwikkeld en sluit aan op de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige Oriëntatie. Naast een museumbezoek is er een lerarenhandleiding beschikbaar ter voorbereiding en verwerking van het bezoek.

Duur museumbezoek: 1,5 uur
Kosten per groep: € 50,-
Max. 30 leerlingen

Voor meer informatie en bespreken van een bezoek: administratie@brwmh.nl

Ter voorbereiding op de les zie ondersteunend lesmateriaal