Onderwijs

Voor groepen scholieren zijn er verschillende mogelijkheden in het museum: een rondleiding, speurtocht, onderwijsprogramma of andere activiteiten. Medewerkers van het museum lichten u daarover graag in. Mail daartoe gerust naar brandweermuseum@pitveiligheid.nl om te informeren naar de mogelijkheden. Hieronder enige informatie over het onderwijsprogramma .

Missie: Code Rood

Onderwijsprogramma voor groep 5-6 van de basisschool

Er staat een oude hoeve in brand en de brandweer moet komen! Alleen zijn alle communicatiesystemen uitgevallen. Gelukkig is er in het brandweermuseum nog een oud morse-apparaat. Leerlingen verzamelen daarvoor, aan de hand van opdrachten die ze in het museum uitvoeren, een code om daarna met het morse-apparaat de brandweer te waarschuwen. Samenwerking is daarbij heel belangrijk. Gaat het de kinderen lukken?

Dit programma is speciaal voor groep 5-6 ontwikkeld en sluit aan op de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige Oriëntatie. Naast een museumbezoek is er een lerarenhandleiding beschikbaar ter voorbereiding en verwerking van het bezoek.

Duur museumbezoek: 1,5 uur
Kosten per groep: € 25,-
Max. 30 leerlingen

Voor meer informatie en bespreken van een bezoek: brandweermuseum@pitveiligheid.nl

Ter voorbereiding op de les zie ondersteunend lesmateriaal

Brandveilig Leven

Onderwijsprogramma voor groep 8 van de basisschool

Brand in huis of op school! Je wilt er liever niet aan denken. Toch is het beter om wel te doen, want heel wat branden zijn goed te voorkomen of te beperken.

Daarom laat het Nationaal Brandweermuseum in een permanente opstelling binnen het museum verschillende brandgevaarlijke situaties zien. Hierbij wordt informatie gegeven over manieren waarop je brandgevaarlijke situaties kunt voorkomen en wordt aangegeven welke mogelijkheden je als burger, bedrijf of school zelf hebt om je leefomgeving brandveiliger te maken. Ook wordt er aandacht besteed aan de dingen die je kunt doen in het geval er toch brand uitbreekt.

De expositie 'Brandveilig Leven' is zeer geschikt als voorlichtingsmiddel aan scholen, verenigingen en andere groepen.  Het Nationaal Brandweermuseum ontvangt dan ook graag, in samenwerking met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, groepen die meer willen weten over dit onderwerp.

Aanmelding van groepen voor een bezoek aan het museum met daarbij een uitgebreid voorlichtingsprogramma over 'Brandveilig Leven' kunnen gedaan worden via het e-mailadres van de coördinator van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond : Bernadette.Bakker@vr-rr.nl

Voor het arrangement 'Brandveilig Leven' kunnen scholen, verenigingen en andere groepen op afspraak ook tijdens het winterreces van het Nationaal Brandweermuseum terecht.

DSC_4662.JPG