Exposities

In 2019 ontvangt het Nationaal Brandweermuseum haar bezoekers met de exposities 'Ademlucht", 'Jan van der Heijden' en 'Van klepperman tot centralist'.  De 'Tijdlijn Nationaal Brandweermuseum' is dit seizoen in geheel vernieuwde versie te zien.

Jan van der Heijden

De expositie 'Jan van der Heijden' laat de bezoeker kennismaken met de veelzijdig uitvinder van de verbeterde brandweerspuit. Zijn kennis en vaardigheden hebben bijzondere uitvindingen opgeleverd en van zijn visie op het blussen wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruik gemaakt.

DSC_4121.JPG
DSC_6204.JPG

Van klepperman tot centralist

Tot in de 17e eeuw dacht men dat er tegen brand weinig te doen was. Je kon maar beter bidden en hopen dat de wind ging draaien of dat het ging regenen. Toch zijn er in de loop der tijden belangrijke oplossingen bedacht om bij brand zo snel mogelijk te alarmeren en te proberen erger te voorkomen. Bij de expositie "Van klepperman tot centralist" kunt u aan de hand van objecten en foto's de ontwikkeling van de alarmering zien waarbij er een belangrijke rol is weggelegd voor klepperman en centralist.

Ademlucht

De overzichtsexpositie 'Ademlucht' toont de ontwikkeling van de ademluchtbescherming van de Nederlandse Brandweer door de jaren heen. In samenwerking met de firma Dräger, All Safety Supply en anderen geeft het Nationaal Brandweermuseum een goed beeld van de ademlucht- bescherming die brandweerlieden in geval van incidentbestrijding nodig hebben. Met behulp van een presentatie op een grote scherm wordt de geschiedenis van de ademlucht in beeld gebracht. Ook worden er verschillende video's getoond die de speciale uitrusting belichten.

DSC_4160.JPG
c8660b0241c84da6894857180d1dbc52

Brandveilig Leven

Onder de term 'Brandveilig Leven' vallen tal van landelijke activiteiten om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers te vergroten.  Het Nationaal Brandweermuseum wil daar, als onderdeel van het Nationaal Veiligheid Instituut (NVI), graag een bijdrage aan leveren. Met de expositie 'Brandveilig Leven' wordt de bezoeker daarom op een toegankelijke manier geattendeerd op risicovolle situaties en de mogelijkheden om die risico's zelf te beperken. De expositie is met name gericht op groepen, zoals b.v. schoolklassen en bedrijven, maar is ook voor individuele bezoekers toegankelijk.


Tijdlijn Nationaal Brandweermuseum

De tijdlijn laat de geschiedenis van het Nationaal Brandweermuseum vanaf 1916 tot heden zien. Door middel van foto's, documenten en andere collectiestukken krijgt te bezoeker een goed beeld van de beginfase, de geschiedenis tijdens WO II, de nieuwe start en het meer dan 50 jaar lange succes van het museum in Hellevoetsluis.


Tijdlijn 4