Organisatie


Het Nationaal Brandweermuseum wordt gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zorgen voor het openhouden van het museum, onderhouden de collectie en de tentoonstellingen en verzorgen de collectieregistratie. Daarnaast verzorgen zij rondleidingen, zorgen voor catering en kantine, verkopen allerlei artikelen in de museumwinkel en werken mee aan activiteiten en projecten. Zonder hun inzet zou het museum dan ook niet kunnen zijn wat het is.


Nationaal Veiligheidsinstituut

Sinds 2011 is het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis onderdeel van de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI), samen met PIT-Expo Almere, het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (NBDC), het Nederlandse Politiemuseum en het Museum Bescherming Bevolking (MBB) in Grou en Rijswijk. Het NVI is het platform voor historisch erfgoed dat betrekking heeft op veiligheid en hulpverlening in Nederland.

Het NVI draagt bij aan een veilig leven van alle inwoners van Nederland. Door het inzetten van historisch erfgoed, en van daar uit een verbindend element te zijn in de complexe wereld van veiligheid, is het NVI een landelijk en sector breed platform voor informatie en communicatie en debat voor zowel burgers als professionals. Het oogmerk is om burgers meer risicobewust en weerbaarder te maken en daardoor medeproducent van veiligheid. Door burgers meer te weten laten komen over het werk van hulpverleners draagt het NVI bij aan een positievere houding tegenover veiligheidsprofessionals.

Het Nationaal Veiligheidsinstituut stopt met de exploitatie van het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis. De recent opgerichte Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis neemt per 1 augustus 2021 de exploitatie over. De vrijwilligers blijven hard werken aan het tentoonstellen van de geschiedenis van de Nederlandse Brandweer.

We zijn open tot 1 november 2021 van woensdag t/m zondag van 10-16 uur.