begroting


Brandweermuseum Hellevoetsluis

Begroting 2022

Baten

Kaartverkoop                       € 42.000

Opbrengst Winkel                 € 4.000

Opbrengst Horeca                € 4.000

Vriendenbijdrage giften.       €

Donatie NVI.                        € 25.000

Budgetsubsidie.                  € 25.000

Verhuur ruimten.                  €.          -   

Totale baten.                       € 100.000


Lasten

Resultaat

Exploitatie                            € -4.900

Huur                                    € -22.000

Nuts                                     € -26.900

Vergoedingen Personeel.     € -29.500

Kantoorkosten.                     € -5.300

Autokosten                           € -3.000

Algemene kosten                  € -7.200

Totale lasten                         € -98.800

Exploitatie resultaat              €  1.200